Målgrupper

Projektet henvender sig til pædagogisk personale i dagtilbud, uddannelsesinstitutioner, HCA-ambassadører. Projektet har desuden en international del.

Primær målgruppe er pædagogisk personale i dagtilbud, der arbejder med børn i alderen 0-6 år.  Den pædagogiske tilgang beskrives, så den kan anvendes generelt i forhold til børn helt op til 8-års alderen.

Sekunder målgruppe er uddannelsesinstitutioner, HCA-ambassadører og medier.

Desuden har projektet en international del, der i første instans involverer pædagoger og uddannelsesinstitutioner i Kina.