Internationalt

Med Kina som første destination sigter projektet efter at brede sig ud i lande, hvor H.C. Andersen er særligt kendt og hvor dansk og nordisk pædagogik er efterspurgt.

Eventyrlige Legefællesskaber tager afsæt i flere års erfaring og arbejde med hundredevis af kinesiske pædagoger i Danmark – primært på Nordfyns Højskole – og i Kina, som på kurser og konferencer, onlinekurser og webinarer er blevet undervist i H.C. Andersen, Grundtvig og dansk pædagogik og højskoletraditioner.

Til grund for projektet ligger også samarbejde med manuskriptforfatter Meng Xiangming om film og bog om to seks-årige pigers venskab YueYue fra Kina og Amy fra Nordfyn og deres møde med H.C. Andersen.

 

Aktiviteter i Kina

 

Versionering af bog og videoer 

Versionering af dansk materiale via afprøvning af materiale og erfaringer fra Danmark i kinesiske børnehaver. Materialet tilpasses en kinesisk kontekst baseret på erfaringer fra legeworkshops.

 

Eventyrlige Legeworkshops som webinarer

Med afsæt i erfaringer fra de danske legeworkshops afvikler vi legeworkshops som webinarer i samarbejde med kinesisk samarbejdspartner.

Januar 2023
Deltagernes forberedelse inden opstart samt Eventyrlig legeworkshop 1

Marts 2023
Deltagernes legende, samskabende prøvehandlinger i egen kontekst

April 2023
Opsamling i samarbejde med kinesisk facilitator

 

Webinarer og fysiske uddannelsesmøder

Vi afvikler webinarer og fysiske uddannelsesmøder mellem danske og kinesiske undervisere/pædagoger med henblik på implementering af materiale og legepilotforløb.

 

Børnefamilier på eventyrlige dannelsesrejser. 

Børn og pædagoger i eventyrlige legefællesskaber er projektets kerne. Sideløbende lægger projektet op til H.C Andersen inspirerede dannelsesrejser med plads til fordybelse, nærvær og personlig udvikling. H.C. Andersen selv var på dannelsesrejser i mere end 10 år af sit liv og med inspiration i hans nysgerrighed og livsappetit viser han, hvordan dannelsesrejser kan føre til større udsyn og indsigt og et mangfoldigt blik på både mennesker og verden.