Formål

Projektets formål er at:

  • Styrke barnets skaberevne, fantasi, dannelse og livsduelighed gennem leg og H.C. Andersens eventyr
  • At styrke pædagogers legemod og faglige bevidsthed om legens positioner og facilitere legefællesskaber på nye samskabende måder
  • At få pædagoger til at genopleve og genfortrylles af H.C. Andersens univers, at skabe en fornyet interesse og forståelse af hans eventyr og måden at arbejde med eventyr og værdier på
  • At skabe international opmærksomhed, som kan omsættes til eksport af knowhow, materiale og efteruddannelse til andre lande, hvor H. C. Andersens eventyr er populære, og hvor inspiration fra dansk/nordisk børnehavepædagogik er efterspurgt
  • At styrke kulturturismen og skabe salgbare produkter i form af studie- og dannelsesrejser.