Seks årlige legeworkshops

Eventyrlige legeworkshops à en dag. På hver legeworkshop er der fokus på et til to eventyr.

Omdrejningspunkt er fortsat udforskning af den legende, samskabende pædagogiske tilgang i kombination med en kunstnerisk og livsfilosofisk vinkel. Forløbet vil foregå som en kombination af oplæg, walk and talks, gruppearbejde og reflekterende processer. 

Legeworkshops arrangeres både for pædagoger og for pædagoger og børn i børnehaver,

Forløb for pædagoger foregår som en kombination af oplæg, walk and talks, gruppearbejde og reflekterende processer. Før hvert forløb fremsendes materiale, så deltagerne kan forberede sig forinden.