Bog: Leg med H.C. Andersen

Bogen udkommer i 2023.

Leg er grundstenen i børns dannelse, og når legen kombineres med H. C. Andersens univers tilføres legen en poetisk og eventyrlig dimension.

Manuskriptet med titlen “Leg med H. C. Andersen – inspiration til eventyrlige legefællesskaber i dagtilbud” ligger snart klart til udgivelse. Bogen skal først og fremmest inspirere til mere leg, magi og eventyr i dagtilbud. Ønsket er også at styrke pædagogers legemod i legefællesskaber med børnene med respekt for legens væsen og børnenes perspektiver.

 

Tre legeworkshops

Til grund for bogen ligger tre legeworkshops med 15 pædagoger fra dagtilbud i hele landet i perioden oktober 2020 – april 2021. Pædagogerne har imellem workshops lavet prøvehandlinger i egen vuggestue / børnehave / dagpleje.

 

Inspiration i tekst, fotos og musik

Bogen er inddelt i tre hovedafsnit. I bogen indgår også HCA-sange, foldebøger og fortællebilleder.Første del beskriver det pædagogiske grundlag med inspiration fra H. C. Andersens liv og eventyrverden og en legebaseret, samskabende pædagogisk praksis. Her kombineres teoretisk og forskningsbaseret viden i forhold til både H. C. Andersens eventyrlige verden, leg, dannelsesbegrebet, og pædagogisk kvalitet i dagtilbud.

Anden del giver overordnet inspiration til pædagogiske designs og metoder til, hvordan dagtilbud kan udforske, undersøge, afprøve, eksperimentere og samskabe med børnene og styrke en eventyrlig, pædagogisk legepraksis med afsæt i H.C. Andersens eventyr. Tredje del foreslår konkrete idéer til at træde ind i og lege med otte udvalgte eventyr: Tommelise, Klodshans, Den Lille Havfrue, Den Grimme Ælling, Prinsessen på Ærten, Kejserens nye klæder, Snemanden og Grantræet.

Til slut findes en oversigt over livstemaer og de eventyr, som temaer og dilemmaer indgår i.

 

Målrettet pædagogisk personale

Bogen henvender sig først og fremmest til pædagoger og pædagogisk personale i vuggestue, dagpleje, børnehave, samt undervisere på pædagogstudiet, pædagogstuderende og institutionsledere. Bogen er en del af samskabelsesprojektet ”Eventyrlige Legefællesskaber med inspiration fra H.C. Andersen”. Bogens skribent er cand. pæd. Gitte B Bork.